ניוון רשתית

ניוון רשתית (ניוון מקולרי  AMD – Aged Related Macular Degeneration) מהווה את הסיבה השכיחה ביותר לעיוורון בקרב מבוגרים מעל גיל חמישים בעולם המערבי. שכיחות המחלה עולה ככל שהגיל מתקדם. במחלה לוקים כשלושים מיליון חולים ברחבי העולם.