מינוי אפוטרופוס לקשיש מוגבל

קשישים נזקקים למינוי אפוטרופוס כאשר מצבם הרפואי או הקוגניטיבי והנפשי אינו מאפשר להם לדאוג לעצמם. האפוטרופוס ממונה על ידי בית משפט לענייני משפחה ותפקידו לדאוג לכך שהקשיש יקבל מענה לכל צרכיו, טיפול והגנה.