ועדה רפואית של ביטוח לאומי

אזרח הסובל מבעיה רפואית הפוגעת בכושר הפרנסה שלו, ומבקש בשל כך להיות מוכר כבעל אחוזי נכות על ידי ביטוח לאומי, נדרש לעמוד בפני ועדה רפואית אשר היא הממונה על הכרה בנכות וקביעת אחוזי נכות, וכן על קביעת הזכויות הנגזרות מאחוז הנכות.

באילו מקרים אפשר לקבל אחוזי נכות בביטוח לאומי?

הרצון של כולנו הוא להתקיים בכבוד. הבעיה היא שלפעמים נסיבות אשר אינן בשליטתנו נכנסות לתמונה, ומביאות לקושי מהותי להתקיים. כאשר גורמים אלה הם רפואיים ביסודם, אחד הפתרונות היחידים  הוא לפנות למוסד הביטוח הלאומי לקבלת סיוע. בסופה של ועדה רפואית, עשויים להיקבע אחוזי הנכות, שישפיעו על גובה הקצבאות ואופן הסיוע שיינתן.