ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הינו ביטוח שמכסה טיפול רפואי וסיעודי של המטופל. מצב סיעודי מוגדר כשאדם אינו מסוגל לבצע חלק מהותי מפעולות יומיות בסיסיות לרבות שמירה על הסוגרים ועקב כך הוא נזקק לעזרה וליווי של אדם נוסף ולהשגחה מתמדת לרבות שעות הלילה.