בריאות תעסוקתית

בריאות תעסוקתית עוסקת באיתור בעיות רפואיות הקשורות למקום העבודה. בעיות אלו נגרמות בשל מגוון סיבות כגון היחשפות לחומרים מסוכנים ומזהמים כדוגמת אסבסט וסיליקה, מפגעי רעש, מאמץ ארגונומי רב במסגרת העבודה ועוד.