חוק דיור מוגן – חדש בישראל

חוק חדש שהתקבל בכנסת בנוגע להנחיות הפעלת בתי דיור מוגן לקשישים, ייכנס לתוקפו בדצמבר 2012. החוק מנסה לשלב בין הגנה על זכויות הדיירים לבין שמירה על כללי השוק החופשי בו פועלים בתי הדיור המוגן. החוק מתייחס בין השאר

הטיפול בקשיש – ממטפלת סיעודית – עובד זר – בית אבות ודיור מוגן

במאמר זה אפרט את האפשרויות השונות באמצעותן ניתן לטפל במבוגרים בני גיל הזהב, על יתרונותיהן וחסרונותיהן של אפשרויות אלו. לעיתים נוכל לבחור בין אפשרויות טיפול שונות ולכן חשוב להכיר את האופציות השונות העומדות בפנינו.