זכויות חולי סרטן – ביטוח לאומי ושאר מוסדות המדינה

סרטן היא המחלה המוגדרת על ידי רוב האוכלוסיה כחמורה ביותר, בעיקר על רקע העובדה שהאדם עדיין לא מצא לה מרפה. מרגע שמאובחנים בסרטן, בלי קשר לדרגה שלו, משתנים לבלי הכר החיים של החולה וגם של בני משפחתו. נדרש מהם לעמוד בהוצאות כלכליות עצומות, ולעיתים גם להפסיק לעבוד. כדי לנסות להקל ולו במעט על ההתמודדות שלהם, […]

מה נחשב כאובדן כושר עבודה?

מדי שנה מוגשות תביעות רבות למוסד לביטוח לאומי ולחברות הביטוח הפרטיות בגין מקרים בהם מבוטחים איבדו את כושר העבודה שלהם. לרוע המזל, המציאות מראה לנו שנה אחר שנה כי תביעות רבות נדחות על הסף מצד שני הגורמים הנ"ל, או מצד חברות הביטוח בלבד. מהטעם הפשוט שאובדן כושר עבודה הוא מושג חמקמק ונזיל, במיוחד לאור העובדה […]

ועדה רפואית של ביטוח לאומי

אזרח הסובל מבעיה רפואית הפוגעת בכושר הפרנסה שלו, ומבקש בשל כך להיות מוכר כבעל אחוזי נכות על ידי ביטוח לאומי, נדרש לעמוד בפני ועדה רפואית אשר היא הממונה על הכרה בנכות וקביעת אחוזי נכות, וכן על קביעת הזכויות הנגזרות מאחוז הנכות.

מחלת מקצוע

מקצועות רבים חושפים את העובדים בהם בפני חומרים רעילים או תנאי עבודה אשר עלולים להזיק לבריאותם. במקרים מסוימים אדם שחלה במחלה בעקבות חשיפה לחומרים או תנאי עבודה מזיקים במקום עבודתו, מצבו הרפואי עשוי להיות מוגדר כמחלת מקצוע על ידי ביטוח לאומי.