ליקויי למידה – סוגי ליקויי למידה

העובדות מראות כי אחד מכל עשרה אנשים סובל מלקות למידה כלשהי. המשמעות של עובדה זו עבורו אינה פשוטה כלל: קשיים ברכישת מיומנויות בסיסיות המלוות אותו לכל אורך החיים, חוסר יכולת לבטא כישורים הכרחיים וכתוצאה מכל אלה- קשיים ברכישת השכלה ומציאת מקום תעסוקה, בעתיד.