מחלת מקצוע

מקצועות רבים חושפים את העובדים בהם בפני חומרים רעילים או תנאי עבודה אשר עלולים להזיק לבריאותם. במקרים מסוימים אדם שחלה במחלה בעקבות חשיפה לחומרים או תנאי עבודה מזיקים במקום עבודתו, מצבו הרפואי עשוי להיות מוגדר כמחלת מקצוע על ידי ביטוח לאומי.