הגורמים לנחירות

נחירות נוצרות מתנודות חלקיקי אוויר היוצרים גלי אוויר. הדבר דומה לדיבור- כשאנחנו מדברים, מיתרי הקול רועדים ויוצרים תנודות אוויר הגורמות לקול. בזמן השינה, זרימת אוויר מערבולית גורמת לרקמות הרכות בחלל הפה לרעוד