באילו מקרים אפשר לקבל אחוזי נכות בביטוח לאומי?

הרצון של כולנו הוא להתקיים בכבוד. הבעיה היא שלפעמים נסיבות אשר אינן בשליטתנו נכנסות לתמונה, ומביאות לקושי מהותי להתקיים. כאשר גורמים אלה הם רפואיים ביסודם, אחד הפתרונות היחידים  הוא לפנות למוסד הביטוח הלאומי לקבלת סיוע. בסופה של ועדה רפואית, עשויים להיקבע אחוזי הנכות, שישפיעו על גובה הקצבאות ואופן הסיוע שיינתן.