קלנועית. לסבתא יש גלגלים!

השמירה על עצמאות וניידות בגיל השלישי היא מתכון לבריאות גופנית ונפשית. אלא שבגיל זה קיימת ירידה במצב הבריאותי והגופני הפוגעת ביכולת הקשיש לניידות ועצמאות. הקלנועית או הרכב החשמלי מהווים פיתרון אידאלי לבעיה זו, ומסייעים לקשיש להמשיך בשגרת חייו באופן חופשי ועצמאי.